Prediction of evaporation values in starting-recipes of gasoline-ethanol blends

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302351
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Titel: Prediction of evaporation values in starting-recipes of gasoline-ethanol blends
Författare: Johansson, Pontus
Nyckelord: Ethanol;Destillation;Azeotrope formation;Gasoline
Utgivningsdatum: 2021
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302351
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!