Mjukvara för hantering av grassmanntal i Python och numeriskt bevis av CDSW-förmodan

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302549
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Kandidatarbete-TIFX04-21-83.pdf752.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Title: Mjukvara för hantering av grassmanntal i Python och numeriskt bevis av CDSW-förmodan
Authors: Golic, Alexandru
Hambraeus, David
Ismailov, Eli
Abstract: I detta arbete presenteras mjukvara utvecklad i Python som genererar strukturkonstanterna för en godtycklig enkel kompakt liealgebra i Chevalley-basen. Dessutom presenteras mjukvara för att programmatiskt hantera polynom av grassmanntal. Mjukvaran används sedan i syfte att numeriskt bevisa en förmodan formulerad av Freddy Cachazo, Michael R. Douglas, Nathan Seiberg och Edward Witten, förkortad CDSW-förmodan, i [1]. Två olika metoder testades för att försöka bevisa förmodan, en baserad på projektion av ett polynom av grassmanntal på ett antal nollpolynom och en baserad på att hitta en specifik uppsättning grassmanntal som löser förmodan. Den första metoden fungerade och förmodan kunde numeriskt bevisas för den exceptionella gruppen G2 för första gången. Tidskomplexiteten för denna metod visades dock vara exponentiell och metoden kan ej användas för större grupper.
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för fysik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302549
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.