Modellering av en bubbelkolonn för avskiljning av koldioxid via reaktion med kalciumhydroxid

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302693
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Modellering av en bubbelkolonn för avskiljning av koldioxid via reaktion med kalciumhydroxid
Authors: Barclay, Jonathan
Östman, Isac
Abstract: Carbon Capture Utilization and Storage eller CCUS för kort är en kemisk metod som används vid behandling av koldioxid, för att minska utsläpp i luften. CCUS är den generella metoden där ett flertal olika metoder tillkommit. En av de kemiska apparaterna som används är Bubbelkolonnen. Dess funktion är i helhet att omvandla koldioxid till karbonater. Detta sker genom att koldioxid bubblas genom en vätskeblandning innehållande en motjon, reaktionen som sker resulterar i att en karbonat fäller ut. Rapporten går igenom viktiga parametrar som krävs vid modellering av en bubbelkolonn, samt viktiga egenskaper för gas- och vätskefasen. Genom att ta fram viktiga parametrar så har teoretiska försök gjorts för olika typer av bubbelkolonnsreaktorer. Därefter har beräkningar på modellerna gjorts där främst reaktorns kapacitet, samt konverteringsgraden har beräknats. Slutligen gjordes en känslighetsanalys där två parametrar mättes mot konverteringsgraden. Parametrarna är höjden på kolonnen samt medelhastigheten för gasflödet.
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302693
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.