Inverkan av tvättsteget efter syrgasdelignifiering av sulfatmassa av barrved.

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304024
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Examensarbete_EJ_MP_ final.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Inverkan av tvättsteget efter syrgasdelignifiering av sulfatmassa av barrved.
Authors: Johnsson, Erica
Pettersson, Malin
Abstract: Syrgasdelignifiering är ett viktigt processteg inom pappersmassaindustrin för att bryta ner lignin men samtidigt bibehålla cellulosafibrerna. Metoden gör produktionen av pappersmassa miljövänligare och mer ekonomisk, framför allt genom minskat behov av blekkemikalier. Syftet med arbetet är att utvärdera tvättstegets inverkan efter syrgasdelignifiering i BIM Kemi:s pilotanläggning, där olika parameterinställningar i tvättsteget används. Skillnader mellan olika inställningar samt repeterbarheten i metoden undersöktes genom att analysera extraktivämneshalt, kappatal och ljushet på massan. Resultatet visar att tvättsteget påverkar extraktivämneshalt, kappatal och ljushet. Vid tvätt med mer vatten sjunker både extraktivämneshalt och kappatal. Tvättsteget har en mindre påverkan på ljusheten, vid användning av analysmetoden som används i den här studien, men en trend syns där resultaten visar högre ljushet vid ökad mängd tvättvatten. Resultatet visar att repeterbarheten är god vid hög noggrannhet av utförande av tvättsteget. Det fall med bäst repeterbarhet sammantaget är det fall där spädfaktor tre användes, men det är i analys av extraktivämneshalterna det fallet utmärker sig mest. Vidare studier inom det här området kan vara att använda de parameterinställningar i pilotkokaren som visats fungera bäst i den här studien, för att testa olika produkter och deras påverkan av egenskaper i pappersmassa.
Keywords: Syrgasdelignifiering;Tvättsteg;Kappatal;Extraktivämneshalt;Ljushet
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304024
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.