Atomära molekyldynamiksimuleringar av interaktionen mellan disackarider och Huntingtinpeptider

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304560
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Kandidatarbete_Rapport_TIFX04-82.2021-05-14.pdf15.88 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Title: Atomära molekyldynamiksimuleringar av interaktionen mellan disackarider och Huntingtinpeptider
Authors: Borg, Olivia
Einarsson, Elinor
Podda Grahn, Erik
Weber, Maria
Ögren, Linnéa
Abstract: Huntingtons är en neurodegenerativ sjukdom vilken idag saknar botemedel. Den uppstår som konsekvens av en mutation i det så kallade Huntingtinproteinet, vilket senare leder till att proteinet bildar toxiska aggregat. Denna studie syftar till att studera hur två framstående proteinstabiliserande sackarider - sackaros och trehalos - påverkar två mindre peptider - 2LD2 och 6N8C - av det större Huntingtinproteinet, och huruvida sackariderna kan minska deras aggregering. Vidare undersöktes om vattenkoncentrationen i peptidernas omgivning påverkar sackaridernas stabiliseringsförmåga. För att studera de intermolekylära interaktionerna mellan sackariderna och peptiderna tillämpades atomära molekyldynamiksimuleringar, med vilka interaktioner hos molekylerna kan studeras på atomär nivå och med hög tidsupplösning. Simuleringarna analyserades med hjälp av ett antal utvalda analysmetoder, där resultaten indikerar båda sackariderna som goda stabilisatorer, med trehalos som den främsta av de två. Vattenmängdens påverkan på stabiliseringen fastslås som minimal, och ett specifikt sekundärstruktursintervall kan kopplas till maximal stabilisering av peptiderna i de studerade systemen. Slutligen identifieras ett antal aminosyror som möjliga kandidater centrala för aggregeringen.
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för fysik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304560
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.