Kartläggning av innebandyspelares rörelsemönster med hjälp av optisk spårning

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304766
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Kandidatarbete_SlutrapportTIFX04-22-01.pdf3.61 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Title: Kartläggning av innebandyspelares rörelsemönster med hjälp av optisk spårning
Authors: Gustafsson, Hannes
Johansson, Pontus
Kullner, Oskar
Molinder, Ebba
Salomonsson, Victor
Abstract: Denna rapport syftar till att redogöra för utvecklingen av ett system som kan användas för att upptäcka och spåra positionen av innebandyspelare under matcher. Systemet möjliggör för den insamlade datan att sammanställas till jämförbar spelarstatistik att använda i träningssyfte och är tänkt att vara ekonomiskt tillgängligt inte bara för toppligorna i svensk innebandy. Systemet består av en kamera som spelar in matchen med ett vidvinkelobjektiv för att få med hela spelplanen från en enda kameraposition. Videofilmen behandlas därefter av för ändamålet anpassad öppen källkod vid namn OpenCV, YOLOv5, och DeepSORT som översätter den inspelade videofilmen till tvådimensionell positionsdata för varje spelare. En hemsida utvecklades med hjälp av ramverket Flutter med syfte att lagra och presentera spelarstatistiken framtagen ur den erhållna datamängden. Rapporten går bland annat igenom metoder för detektion och spårning av människor i rörelse, maskininlärning i syfte att upptäcka spelares tröjnummer och koordinatprojicering av identifierade objekt i bilder med vidvinkeldistorsion. För att avgöra graden av ekonomisk tillgänglighet behöver mer ingående kostnads- och marknadsanalyser utföras.
Keywords: Innebandy;optisk spårning;Python;statistik;objektdetektering;personspårning;maskininlärning;artificiell intelligens
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för fysik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304766
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.