Effektivisering av värmeväxlarnät vid Shell Raffinaderi AB

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1983
Författare
Frisk, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiska processer , Chemical Process Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index