Development of a procedure for the analysis of self-assembling peptides and peptide-polymer conjugates via FTIR, circular dichroism and dynamic light scattering

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Andersson, Sofia
Karlsson, Maria
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index