Implementation of water as solvent in aerobic oxidative NHC-catalysis

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Materials chemistry (MPMCN), MSc
Publicerad
2018
Författare
Strand, Victor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Organisk kemi , Chemical Sciences , Organic Chemistry
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index