Hydrogenation of vegetable oil over NiMo-S/gamma-alumina, Pt/beta-zeolite & Pd/C catalysts for biodiesel production

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Mughal, Ali
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Materialvetenskap , Nanovetenskap och nanoteknik , Kemi , Energy , Materials Science , Nanoscience & Nanotechnology , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index