Broadband multiresonator micro-strip antenna

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1996
Författare
Lagerlöf, Peter
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik , Electrical engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index