Vägen till en hållbar framtid

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Kemiteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2018
Författare
Sy, Tommy
Svensson, Hanna
Åkesson, Christian
Forsberg, John
Svenningsson, Sofie
Sandolf, Emilia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index