Mikrosimulering av korsningen Vasa-/Viktoriagatan: En jämförelse av nuläget och tre ombyggnadsförslag med avseende på framkomlighet, säkerhet, miljöpåverkan och tillgänglighet

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2002
Författare
Larsson, Johan
Olofsson, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index