Simulering av totalkinetiken för sodakok : en studie av transporter och reaktioner i en ideal flisbit av tall

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2004
Författare
Bogren, Johannes
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Pappers-, massa- och fiberteknik , Paper, Pulp and Fiber Technology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index