Synthesis and Densification of BaTiO3 based Proton Conducting Oxides for Clean Energy Applications

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Materials chemistry (MPMCN), MSc
Publicerad
2015
Författare
Benson, Adam
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Kemi , Materials Science , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index