Antiseptic microspheres embedded in nonwoven fiber materials

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Materials chemistry (MPMCN), MSc
Publicerad
2019
Författare
Jakobsen, Petrus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index