Antiseptic microspheres embedded in nonwoven fiber materials

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2019
Författare
Jakobsen, Petrus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi, Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material