Alkylation of ethylene as self-alkylating agent over H-beta zeolite

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Innovative and sustainable chemical engineering (MPISC), MSc
Publicerad
2011
Författare
Chuacharoensiri, Pracha
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Materialvetenskap , Hållbar utveckling , Kemi , Energy , Materials Science , Sustainable Development , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index