Catalyzed carbon oxidation over Pt/C surfaces prepared by nanolithography

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Garza, Héctor Hugo Pérez
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi, Grundläggande vetenskaper, Katalys, Hållbar utveckling, Kemisk fysik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Transport, Energy, Basic Sciences, Catalysis, Sustainable Development, Chemical physics, Materials Science, Nanoscience & Nanotechnology, Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material