Catalyzed carbon oxidation over Pt/C surfaces prepared by nanolithography

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Garza, Héctor Hugo Pérez
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Grundläggande vetenskaper , Katalys , Hållbar utveckling , Kemisk fysik , Materialvetenskap , Nanovetenskap och nanoteknik , Transport , Energy , Basic Sciences , Catalysis , Sustainable Development , Chemical physics , Materials Science , Nanoscience & Nanotechnology , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index