Optimizing Sample Preparation Protocols for Multi-modal Imaging Mass Spectrometry

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Dowlatshahi Pour, Masoumeh
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi, Analytisk kemi, Chemical Sciences, Analytical Chemistry
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material