Catalytic amination of ethylene- and ethanol amines over nickel and ruthenium

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1999
Författare
Arnby, Karl
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Katalys, Energi, Hållbar utveckling, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Catalysis, Energy, Sustainable Development, Materials Science, Nanoscience & Nanotechnology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material