How the future is shaped with PV and energy storages for small scale construction- economic, environmental, social and technical aspects

Typ
Projektarbete, avancerad nivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Zabian, Omar Marwan Rafiq
Blanksvärd, Ellen
Larsson, Hanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index