A temperature dependent extension of lius model for prediction of ion activity in aqueus solutions.

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1989
Författare
Melin, Peter
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiska processer , Chemical Process Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index