Beräkning av bindningsenergier i atomära system med Bi2Te3 och SiO2 – Simuleringar med täthetsfunktionalteori

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Arvidsson, Adam
Liljeblad, Alexander
Espegren, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektronstruktur, Beräkningsfysik, Materialvetenskap, Kvantkemi, Nanovetenskap och nanoteknik, Electronic structure, Computational physics, Materials Science, Quantum chemistry, Nanoscience & Nanotechnology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material