Beräkning av bindningsenergier i atomära system med Bi2Te3 och SiO2 – Simuleringar med täthetsfunktionalteori

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Arvidsson, Adam
Liljeblad, Alexander
Espegren, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektronstruktur , Beräkningsfysik , Materialvetenskap , Kvantkemi , Nanovetenskap och nanoteknik , Electronic structure , Computational physics , Materials Science , Quantum chemistry , Nanoscience & Nanotechnology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index