The effect of synthesis parameters on mesoporous silica particles morphology and size distribution

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Lu, Cecilia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Nanovetenskap och nanoteknik , Materialteknik , Nanoteknik , Materials Science , Nanoscience & Nanotechnology , Materials Engineering , Nano Technology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index