Development, Investigation and Comparison of Split Fan Blades’ Performance - A collaboration between Chalmers University of Technology, Pennsylvania State University and Volvo Group

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Maskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Collijn, Mikaela
Petersson, Erica
Andersson, Vilma
Cheverie, Ashleigh
Sparango, Ben
Troutman, Jordan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Maskinteknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Mechanical Engineering , Innovation & Entrepreneurship
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index