Inverse design of photonic-crystal-based microcavity resonators using physics-informed neural networks

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master's Thesis
Program
Physics (MPPHS), MSc
Publicerad
Författare
Lilja, Viktor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index