Cellular recognition of nanosized surface enhanced electromagnetic fields

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Nanotechnology (MPNAT), MSc
Publicerad
2015
Författare
Ott, Adrian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Nanovetenskap och nanoteknik , Kemiteknik , Materialteknik , Nanoteknik , Materials Science , Nanoscience & Nanotechnology , Chemical Engineering , Materials Engineering , Nano Technology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index