Environmental costs and environmental impacts in a chemichal industry: eLCC and LCA on two colorants

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2004
Författare
Bengtsson, Stefan
Sjöborg, Li
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Miljöteknik , Environmental engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index