Synthesis of N,N-diethyl-N-aminopropylpoly(oxyethylene)amine

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Komi, Louise
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Nanovetenskap och nanoteknik , Kemi , Materialteknik , Nanoteknik , Materials Science , Nanoscience & Nanotechnology , Chemical Sciences , Materials Engineering , Nano Technology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index