Synthesis of N,N-diethyl-N-aminopropylpoly(oxyethylene)amine

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Komi, Louise
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Kemi, Materialteknik, Nanoteknik, Materials Science, Nanoscience & Nanotechnology, Chemical Sciences, Materials Engineering, Nano Technology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material