Dental implant technology clustering and technology life-span analysis using ontology-based patent intelligence

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Hoang, Sean Long
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Kemi , Materials Science , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index