A study of electrical treeing in XLPE using wire electrodes - Impact on electrical treeing inception voltage by sample preparation and voltage stabilizers

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Kronlund, Linus
Kvist, Patric
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index