Syntes och karakterisering av fotokroma ruteniumkomplex för färgämnessensibiliserade solceller

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Adilien, Noura
Askmar, Johan
Bjärknemyr, Victor
Nilsson, Robin
Runemark, August
Werner, Jenny
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Kemiteknik , Chemical Sciences , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index