Simulations of process variations influencing particle movement and drying in Wurster bed coating

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Smitt Meyer, Catherine
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index