Fiber engineering of regenerated cellulose fibers

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Ding, Feifei
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Materialvetenskap , Kemi , Energy , Materials Science , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index