Utredning om möjligheterna till utökning av nyttiggjort spillvärme på Shell Raffinaderi AB

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1994
Författare
Fredriksson, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiska processer , Chemical Process Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index