Toxicity and Mode of Action of the Pharmaceutical Fungicides Fluconazole and Terbinafine to Freshwater Algae

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Palomaki, Ashley Curran
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Fysikalisk kemi , Chemical Sciences , Physical Chemistry
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index