En studie av kylvattensystemet vid norsk Hydro Plasts stenungsundsverk

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1984
Författare
Dahte, Birgitta
Åhlby, Lena
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiska processer , Chemical Process Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index