Synthesis of Lactide with varied bases by design of experiments, via azeotropic distillation and examine potential use of molecular sieves.

Typ
Examensarbete vid Kemi och kemiteknik
Program
Publicerad
2020
Författare
Larsson, Jonas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index