Enhancing deposition of agricultural sprays by the use of polymeric adjuvant

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Börjesson, Jonas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Livsvetenskaper , Materialvetenskap , Hållbar utveckling , Kemi , Life Science , Materials Science , Sustainable Development , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index