Characterization of mode-stirred chamber and its setups for antenna measurements

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2001
Författare
Carlsson, Charlie
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik , Electrical engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index