Macrocyclization of triazole-based oligomers under confinement

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master's Thesis
Program
Materials chemistry (MPMCN), MSc
Publicerad
2023
Författare
Dahlqvist, Eva
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Host-guest chemistry, supramolecular chemistry, confinement, synthetic biosensors, macrocylisation
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index