Modularization of Storage Spaces in Cabins with Focus on Cabinets for Multi-brand use Globally

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Maskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Johansson, Emma
Persson, Björn
Wegelius, Hanna
Docherty, Emily
Reynolds, Garret
Zern, Nicholas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index