Modelling and quantification of DRIFTS data for kinetic studies

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Müller, Anja
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Spektroskopi, Energi, Hållbar utveckling, Katalys, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Transport, Spectroscopy, Energy, Sustainable Development, Catalysis, Materials Science, Nanoscience & Nanotechnology, Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material