Modelling and quantification of DRIFTS data for kinetic studies

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Müller, Anja
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Spektroskopi , Energi , Hållbar utveckling , Katalys , Materialvetenskap , Nanovetenskap och nanoteknik , Transport , Spectroscopy , Energy , Sustainable Development , Catalysis , Materials Science , Nanoscience & Nanotechnology , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index