Dynamic simulation of a centrifugal compressor system

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Innovative and sustainable chemical engineering (MPISC), MSc
Publicerad
2013
Författare
Liedman, Johan
Månsson, Robert
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index