Dynamic simulation of a centrifugal compressor system

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Liedman, Johan
Månsson, Robert
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik, Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material