Konstruktion av induktionsladdningsplatta och javaprogram för trådlös laddning och kommunikation till mobiltelefon

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Dahlén, Karl-Magnus
Laas, Alexander
Lindberg, Christopher
Falk-Dahlin, Joel
Larsson, Kim
Lovén, Thomas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Ett ökat mobilanvändande har lett till att allt fler mobiltelefoner används lika mycket i hemmet och kontoret som utanför. För att slippa ha flera olika nummer och räkningar slängs de fasta telefonerna idag ut och all telefoni sker via mobiltelefonen. Det som begränsar tekniken är att batteriet kan ta slut, signalen (täckningen) kan vara svag samt en dålig ergonomi. Denna konstruktion ämnar lösa dessa tre pro- blem med hjälp av en induktionsladdningsplatta och ett fjärrstyrningsprogram på datorn som använder bluetooth. Framförallt är denna konstruktion riktad till Sony Ericsson-telefoner. För att lösa problemet inhämtades initialt teoretiska kunskaper om induktion, bluetooth och antennförstärkning. Kunskaperna tillämpades i expe- riment och tester för framställning av två separata prototyper; en laddningsplatta och ett javaprogram för fjärrstyrning. Vid tester med laddningsplattan var reso- nansfrekvensen en parameter som varierades och undersöktes mycket. Metoden för fjärrstyrningen innebar till största delen av kommunikationstester mellan dator och telefon med AT-kommandon. Prototypen som skapades fungerar tillfredställande och laddar ett tomt batteri till en W205 på ungefär 4 timmar. Javaprogrammet kan styra telefonens samtalsfunktion, skicka SMS och läsa in telefonbokens kontakter.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektrofysik , Electrophysics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index