Optimering av skaltjocklek hos mineralalkoxidbaserade mikrokapslar för kontrollerad frisättning av aktiva substanser

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Kemiteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Jonsson, Axel
Karlsson, Janna
Lindholm, Simon
Livrell Klingberg, Maria
Mårtensson, Amanda
Nodbrant, Andrea
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index