Electron transfer processes in a dye-TiO2/SnO2-acceptor assembly:Towards long lived charge separated states for solar fuels

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Björklund, Jimmy
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Kemi, Fysikalisk kemi, Materialkemi, Materials Science, Nanoscience & Nanotechnology, Chemical Sciences, Physical Chemistry, Materials Chemistry
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material