Electron transfer processes in a dye-TiO2/SnO2-acceptor assembly:Towards long lived charge separated states for solar fuels

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Materials chemistry (MPMCN), MSc
Publicerad
2016
Författare
Björklund, Jimmy
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Nanovetenskap och nanoteknik , Kemi , Fysikalisk kemi , Materialkemi , Materials Science , Nanoscience & Nanotechnology , Chemical Sciences , Physical Chemistry , Materials Chemistry
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index