Studie av datorprogram för beräkning av kostnaden för en damm med varierande höjd

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1983
Författare
Malmcrona, Jan-Kennet
Nyström, Håkan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index