TEMPO oxidation of cellulose pulp

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Liljenzin, Elisabeth
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap, Kemi, Organisk kemi, Materials Science, Chemical Sciences, Organic Chemistry
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material