Constructing and operating a single cell solid oxide electrolyzer cell (SOEC)

Typ
Projektarbete, avancerad nivå
Project Report, advanced level
Program
Publicerad
2023
Författare
Wurzinger, Jakob
Nair, Premkrishnan
Kramadhati Venkatagiri, Vaghul
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index